Apophysis - renderování

Renderování je kompromis: chceme obraz velký a kvalitní, ale nechceme čekat dlouho. Chceme obraz vyhlazený, bez šumu a kostrbatých míst, ale chceme zachovat detaily. A někteří navíc nemáme dost RAMky.
Klikneme na ozubené kolečko nebo dáme Flame -> Render to Disk a objeví se okno s nastavením.
Tady máme pod nadpisem quality settings tři čísla, udávající kvalitu renderu. Nastavení je třeba přizpůsobit tomu, co zrovna renderujeme, ale tady je pár základů:
Density: Hustota bodů, nastavte na 4000, minimálně na 2000, na 1000 pro nižší kvalitu. Čím větší hustota, tím delší čas renderování.
Filter Radius: Poloměr rozmazanání, je třeba nastavit v závislosti na rozměrech obrázku a hodnotě Oversample (čím větší, tím větší) tak, aby vyhladil zuby, ale nerozmazal detaily. Používám 0.4 až 1.
Oversample: Jaké číslo dáme sem, tolikrát větší se obrázek vyreneruje a následně zmenší na požadovanou velikost, přičemž se vyhladí ve spolupráci s předchozím parametrem. Kolik dáme oversample, tolikrát na druhou více RAM budeme potřebovat. Naštěstí větší obrázky (na tisk) potřebují menší oversample. Používám 2 až 5.
Pro renderování můžeme použít i externí renderer. Apophysis umožňuje export do flam3 a Chaoticy. V tools -> settings v záložce Environment jsou pole pro flam3 a chaoticu, kam zadáme cestu k .exe souboru příslušného rendereru (např. C:\Program Files\chaotica\chaotica.exe). Ve složce s flam3 může být .exe souborů více, zadáme cestu k flam3-render.exe. Když potom chceme renderovat, dáme File -> export to flam3 nebo export to chaotica.
Flam3 a Chaotica jsou rychlejší než Apophysis, ale nepodporují všechny její pluginy. Flam3 navíc dělá to, že pokud je nějaké místo osypané body tak řídce, že by bylo zrnité, tak ho rozmaže, takže vznikne místo zrnitosti plynulý přechod (a protože to dělá jenom s řídkými místy, nerozostří se detaily). Během renderování Chaoticou si můžete kdykoliv zobrazit aktuální stav rendrovaného obrázku a v případě, že jste s ním spokojeni, renderování zastavit. Verze Chaoticy, která je zdarma, má omezenou velikost delší strany renderu na maximálně 1920 px.