2023-04-09 image
2022-01-02 image
2021-12-31 image
2021-07-18 image
2021-06-22 image
2020-12-31 image
2020-11-26 image
Ať ti žehná bůh image
Budou nadále vám dobře kvétat image
Hodně budeš někde image
A odejdeš! Tam kde žiješ! image
Hodně vysoko míříš image
Teďtka z toho všeho se probouzíte image
Jste hodně truhlila image
Hoď tam tu sůl image
Ajéje! To jsem se bála image
Všechno se to bouří image
Nebylo nám dobře jak takový stroje neexistovaly? image
To je velkej hřích, co udělal ten stát image
Vás velice postihne velká dědičnost image
Nepřepínejte kanela image
Benga image
Odpovím vám jen tři image
2020-05-25 image
2020-04-10 image
2020-01-30 image
2020-01-11 image
2019-06-05 image
Sayeth image
Mythical relative image
Cloudshaper image
2018-06-13 image
Traveň image