Customizing vivaldi interface with css

Vivaldi's interface can be customized with css and can be inspected by developer tools.
Customizing vivaldi interface with css image
To be able to do so, vivaldi must be launched with parameters:
--flag-switches-begin --debug-packed-apps --silent-debugger-extension-api --flag-switches-end
with no other instances running.
Customizing vivaldi interface with css image
You can make a new css file with your changes in
resources/vivaldi/style
in vivaldi installation folder, which is for me
/opt/vivaldi/

You can include this file in
resources/vivaldi/browser.html
by
<link rel="stylesheet" href="style/custom.css" />
or in
resources/vivaldi/style/common.css
by
@import 'custom.css';
but both will be overwritten on update.
Customizing vivaldi interface with css image
And here is what i use:
div#tabs-container{
	padding-top:0px !important;
	padding-right:0px !important;
	height: 24px !important;
}
.tab-position{
	height: 20px !important;
	margin-left: 2px !important;
	margin-top: 2px !important;
}

.tab-position .tab {
	font-family: arial !important;
	font-size: 13px !important;
	height: 20px !important;
}
.tab-position .tab .tab-header {
	padding: 0px !important;
	flex: 0 0 20px !important;
}
.addressfield.focused, .searchfield.focused{ 
	box-shadow: none !important;
}
.tab-position .tab .favicon, .tab-position .tab .close {
	margin: 2px !important;
}
.tab-position .tab.active .tab-header .favicon {
	background-color: var(--colorFg) !important;
}
div.toolbar-addressbar{
	background-color: var(--colorBg) !important;
}
div.toolbar-addressbar div.toolbar{
	order:2;
	background-color: var(--colorBg) !important;
}
div.toolbar-addressbar div.addressfield{
	order:1;
}
div.toolbar-addressbar span.extensions-wrapper{
	order:3;
	padding-left: 6px !important;
	padding-right: 2px !important;
	background-color: var(--colorBg) !important;
}
div.toolbar button.rewind, div.toolbar button.next, div.toolbar button.home, div.trash{
	display: none !important;
}
.toolbar-addressbar .button-toolbar svg, .toolbar-mailbar .button-toolbar svg {
	width:20px !important;
}
.toolbar .button-toolbar {
	height:20px !important;
	min-width:20px !important;
	flex: 0 0 20px !important; 
}
.button-tabbar {
	width: 20px !important;
	height: 20px !important;
	min-width: 20px !important;
	min-height: 20px !important;
	margin: 2px !important;
	top: 0px !important;
}
#tabs-container .newtab{
	height: 20px !important;
	margin: 2px !important;
	position: relative !important;
	float: right;
	padding: 0px;
	left: -22px !important;
}
button.vivaldi{
	width: 22px !important;
	height: 22px !important;
	z-index: 20;
}

#browser ::-webkit-scrollbar { width: 8px; }
#browser ::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: var(--colorAccentBg); }
#browser ::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background-color: var(--colorHighlightBg); }

Using ffmpeg for recording and streaming

Once i wanted to try recording and streaming my painting, hoping that it would make me more efficient. Open broadcaster didn't work on my old hardware, luckily there is ffmpeg.
I was experimenting with the options to make it as cpu unintensive as possible (while maintaining some quality) so i would still be able to paint. Here is what i settled on:

For recording:
ffmpeg \
  -video_size 1680x1050 -framerate 10 -hwaccel auto -f x11grab -i $DISPLAY.0 -vcodec libx264 \
  -qp 0 -crf 28 -threads 1 -preset superfast -vprofile baseline -pix_fmt yuv420p \
  -f h264 $1_`date +%Y%m%d%H%M`.mkv; 
For recording and streaming (with audio using pulseaudio):
FPS="10" # target FPS
GOP="20" # i-frame interval, should be double of FPS, 
GOPMIN="10" # min i-frame interval, should be equal to fps, 
THREADS="1"
CBR="3000k" # constant bitrate (should be between 1000k - 3000k)
AUDIO_RATE="44100"

ffmpeg -f x11grab -r "$FPS" -i $DISPLAY.0 \
    -keyint_min $GOPMIN -minrate $CBR -maxrate $CBR -strict normal -g $GOP -b:v $CBR -bufsize $CBR\
    -vcodec libx264 -f flv -qp 0 -crf 28 -threads 1 -preset superfast -vprofile baseline -pix_fmt yuv420p - \
    | tee $1_`date +%Y%m%d%H%M`.mkv | ffmpeg -i - -f alsa -i pulse -ar $AUDIO_RATE -vcodec copy\
    -acodec aac -f flv rtmp://live.us.picarto.tv/golive/$STREAM_KEY

The recorded videos were of course huge and often one picture was in many videos, since i didn't finish it in one session.
Both the preceding commands take one argument - an identifier of the picture. I could use it to make a list of recorded videos of this pictures:
ffmpeg_make_filelist () { printf "file '%s'\n" ./*$1* > ffmpeg_concat.txt; }
Then ffmpeg can take this file and concat the listed videos:
ffmpeg_concat () { ffmpeg -safe 0 -f concat -i ffmpeg_concat.txt -c copy $1 }
The result is still huge, so i removed duplicate frames (where i was just staring on the screan or went away and was not drawing)
ffmpeg_rmduplicates () { ffmpeg -i $1 -vf mpdecimate,setpts=N/FRAME_RATE/TB -threads 2 ${1}_done.mp4; }
And encoded the video:
ffmpeg_encode () { ffmpeg -i $1 -s 1280x800 -filter:v "fps=15, setpts=0.1*PTS" -vcodec libx264 -crf 22 -threads 2 ${1}_enc.mp4; }

Oil pastel works in progress

quite a few people told me that they hate oil pastels, because their pictures look like child drawing

1- this happens with low quality pastels that do not smudge, blend and cover well and it is very frustrating. here are some links about oil pastel brands:
http://www.explore-oil-pastels-with-robert-sloan.com/oil-pastels-reviews.html
http://www.oilpasteltechniques.com/oil-pastels-brands-comparison/
2- I don't know whether it is common, but all my drawings look childlike until they are almost finished. So i took these horrible phone photos to show you the ugly truth behind my pictures:
first i put down the lightest colors. it looks terrible.
Oil pastel works in progress image
then I SMUDGE IT ALL! (still horrible)
Oil pastel works in progress image
then i do the sane mature thing and cover it in black (dark colors). things look better in black.
Oil pastel works in progress image
SMUDGE EVERYTHING! (except where you want to keep the texture)
Oil pastel works in progress image
the real magic happens when scratching into the dark areas, revealing the first light layer.
Oil pastel works in progress image
Oil pastel works in progress image
Oil pastel works in progress image
Oil pastel works in progress image

dotazy na apophysis z emailu

Zde leží vytrženy z kontextu odpovědi na v emailech se opakující dotazy. Snad jejich zveřejnění ušetří dalším čas a úsilí.

Jak udělat barevné pozadí? / Výsledný obrázek má pozadí vždy bílé.

první věc je, zda-li máte pozadí skutečně bílé, nebo je průhledné, ale zdá se Vám bílé, protože si ho prohlížíte na bílém pozadí (jako obrázek namalovaný na skle pověšený na stěně má zdánlivě bílé pozadí, ikdyž je ve skutečnosti průhledné). Pokud vidíte v Apophysis v náhledech jiné než bílé pozadí (defaultní je černé) a uložený obrázek se zdá být na bílém pozadí, pak má pozadí průhledné.

1) Jak uložit fraktál s takovou barvou pozadí, jakou si v Apophysis nastavíte:
barvu pozadí si nastavíte takto:
- kliknete nahoře vlevo v hlavním okně na View, tam vyberte Gradient
- v nově otevřeném okně vyberte záložku Rendering
- ve spodní části okna je položka Background, klikněte do obdélníku s barvou a vyberte barvu
teď je třeba zařídit, aby se Vám fraktál uložil s pozadím, to uděláte takto:
- v hlavním okně kliknete nahoře na Tools
- vyberete Settings (ve starších verzích myslím bylo Options, proste ta položka úplně dole)
- v nově otevřeném okně vyberete záložku General
- na pravé straně je položka PNG transparency, vyberete disabled a dáte OK
teď by se Vám fraktály měly ukládat s vybranou barvou pozadí

2)
Nastavíte ukládaným obrázkům průhledné pozadí takto:
- v hlavním okně kliknete nahoře na Tools
- vyberete Settings (ve starších verzích myslím bylo Options, proste ta položka úplně dole)
- v nově otevřeném okně vyberete záložku General
- na pravé straně je položka PNG transparency, vyberete enabled a dáte OK
Uloženému obrázku pak přidáte vlastní pozadí:
- obrázek otevřete v grafickém editoru (pokud chcete nějaký zdarma, zkuste gimp nebo paint.net )
- vytvoříte novou vrstvu a obarvíte ji tak, jaké chcete mít pozadí
- přesunete vrstvu pod vrstvu s fraktálem

Stažený soubor .exe Apophysis pouští, nedojde k instalaci, nemůžu přidat pluginy.

Toto je snad nejčastější omyl. Pokud si stáhnete apophysis, kliknete na soubor s koncovkou .exe a program se spustí, není třeba nic instalovat. Složku s tímto .exe souborem můžete přesunout do Program Files (x86) (pokud jste si stáhli jen samotný .exe soubor, tak v Program Files složku Apophysis (pojmenujte si ji jak chcete) vytvořit a .exe do ní přesunout).
V této složce s .exe souborem pouštějícím apophysis vytvořte složku Plugins (pokud tam není) a do ní kopírujte pluginy. Některé pluginy stáhnete zabalené, je proto třeba je napřed rozbalit. Musíte kopírovat soubory s příponou .dll. Po přidání nových pluginů je třeba apophysis restartovat, pluginy se totiž načítají při startu.
Abyste nemuseli vždy chodit do Program Files, můžete si vytvořit zástupce .exe souboru spouštějícího apophysis a umístit ho na plochu, nebo jinam, kde bude poruce.
Tímhle máte apophysis nainstalovanou.

Using CodeViz

CodeViz lets you visualize function calls in a program, it generates dot description file of the callgraph, which can be visualised using GraphViz.
.cdepn files are used to generate the callgraph. You need to compile your program with patched gcc to create .cdepn files. Patches and patching and installing scripts are included in CodeViz download.
When you have .cdepn files, run
genfull -g cdepn -o full.graph
to generate dot definition file of full callgraph.
It may be too complicated to help you understand anything (+ some other problems described on CodeViz website), so you might want to create subgraphs.
gengraph -k -v -f top_func -g full.graph -o full.ps
gengraph generates a postscript file from graph definition specified with -g. You can use it to create subgraphs specifiyng top level unctions with -f, ignored function with -i and more (for help run gengraph –man).
So it will generate a postscript file using the dot roadmap of GraphViz, which is suitable for hierarchical things (look here http://www.graphviz.org/about/).
But you may not want postscript or you want to try another roadmaps. Here comes the -k option, that will tell gengraph to keep the dot definition file of your subgraph. You will find it in file sub.graph.
Now you can use graphViz to visualize sub.graph (or full.graph).
fdp -Tsvg sub.graph > sub_fdp.svg
Will generate a .svg file of subgraph using fdp roadmap.
circo -Tpng full.graph > full_circo.png
Will generate a .png image of fullgraph using circo roadmap.

Or you can use viewers like Xdot to view the graph
xdot sub.graph
Now how does it look like? Here is dot and fdp of windows manager dwm with top level function manage.
Using CodeViz image
Using CodeViz image

Apophysis - animace

Z apophysis vám nevypadne hotová animace. Vypadne vám série obrázků, z které je třeba udělat animaci v jiném porgramu.
Stáhněte si flam3 a někde ho rozbalte (tak, abyste ho pak našli, třeba v Program Files). Stáhněte si skript tw_morphPrvRen.asc a dejte ho do složky Scripts ve složce s apophysis. Pokud tam taková složka není, tak ji vytvořte.
Pusťte apophysis, předpokládám, že máte udělaný nějaký malý (protože animované soubory jsou hodně velké, ikdyž jsou malé) frakťuch, který chcete animovat.
Pamatujte, že k renderování budete používat flam3 a ne apophysis. Flam3 nepodporuje všechny variace, které podporuje apophysis, ty které nepodporuje, ty ignoruje a váš krásný fraktál se může vyrenderovat jako šmouha. Seznam podporovaných variací najdete v souboru README.txt ve složce flam3.
Takže mám vybraný fraktál:
Apophysis - animace image
Uložím si ho do nového .flame souboru.
Apophysis - animace image
Tohle je jeden snímek animace. Teď udělám druhý snímek tak, že tento trochu upravím. Sama vytvořím jenom tyto dva snímky animace (ale můžete jich vytvořit kolik chcete), ostatní snímky se interpolují mezi těmito dvěma. Všechny mnou vytvořené snímky musí mít stejný počet transformací, aby bylo možné mezi nimi interpolovat. Taky je lepší, když se od sebe příliš neliší. Když máte dva velmi odlišné hezké fraktály, spíše se může stát, že všechny, mezi nimi interpolované, budou nějaké rozmáznuté blí (což se dozvíte až poté, co si počkáte, až se vyrendrují).
Když máme i druhý snímek, uložíme si ho do stejného .flame souboru, jako ten první (ale pod jiným názvem).
Apophysis - animace image
Zavřeme soubor, s kterým jsme pracovali doposud a otevřeme si ten, kam jsme si uložili snímky animace. Teď vidíme naše snímky u sebe, můžeme si nastavit nízkou kvalitu a rychle mezi nimi přepínat, abysme zjistili, jestli jsou stejně napozicované a stejně velké. Pokud je upravíme, musíme je znovu uložit pod tímtéž jménem do tohotéž souboru.
Já jsem se tady rozhodla, že přidám ještě jeden snímek. Upravila jsem druhý snímek a uložila jsem ho jako třetí. Někdy dělám ještě to, že první snímek dám ještě jednou jako poslední. Nemělo by to být potřeba, ale párkrát se mi stalo, že navázání z posledního na první snímek nebylo úplně dobré.
Apophysis - animace image
jestli jsou snímky dobře napozicovány, zmenšeny/zvětšeny a uloženy, jsme připraveni animovat.
Skript se vás před započetím renderování snímků bude ptát na spoustu věcí. Většinu znich bude chtít pokaždé stejnou, tak je praktické, si tyto věci nastavit přímo ve skriptu, abysme je před každým renderováním mohli jen odklikat a změnit jen ty hodnoty, které zrovna chceme jinak. Klikneme na Script a dáme edit. Otevře se nám okno se skriptem
Apophysis - animace image
Obrázky renderuji raději ve větším, ono to o moc déle netrvá a pak je můžu oříznout. Zmenšit se dají vždycky, zvětšit už ne. KeyDuration je počet snímků, které se vytvoří mezi každými dvěma vašimi snímky. Pokud jich dáte málo, bude animace trhaná. Pokud jich dáte moc, bude animace zbytečně velká a pomalá. Čím větší jsou změny mezi fraktály, tím více jich dejte. Dejte jich raději více, pak můžete třeba každý druhý vyhodit.
Do proměnné flam3path přiřaďte cestu k flam3. Pokud obsahuje mezeru (jako Program Files), dejte ji do uvozovek. Do proměnné outputPath dejte cestu, kam chcete, aby se vám obrázky vyrenderovaly (opět do uvozovek, když obsahuje mezeru).
A teď konečně - dáme Script -> open a v otevřeném okně vybereme tw_morphPrvRen.asc.
Apophysis - animace image
Klikneme na zelenou šipečku (nebo Script -> run) a skript se pustí. Nejdřív se nás zeptá, jestli si chceme animaci jenom prohlédnout - máme zadat 1, nebo renderovat - zadat 2. Ještě se mi nestalo, aby náhled animace vypadal alespoň podobně, jako výsledná animace.
Zadáme dvojku, klikneme OK, jdeme renderovat. Další dotaz zní, jak se mají výsledné soubory jmenovat? tam napíšeme cokoliv a jdeme dál. Pak se ptá na adresář, kam bude soubory renderovat, měl by tam být vyplněný ten, který jsme už dříve nastavili. Teď můžeme samozřejmě zvolit jiný. Následuje série dotazů na věci, které jsme už dříve vyplnili (akorát rozměry obrázku a počet nových "mezisnímků" přizpůsobíme tomu, co zrovna děláme), zakončená dotazem na umístění flam3, po jehož odkliknutí se zobrazí hláška.
Půjdeme do adresáře, který jsme dříve nastavili do proměnné outputPath, nebo zadali, když se nás skript ptal output path. Tam najdeme tři nové soubory, dvakrat poklikáme na ten s koncovkou .bat a otevře se černé okno. Teď se nám obrázky renderují. Až se dorenderují, okno se zase zavře.
Apophysis - animace image
Teď už máme všechny snímky animace, otevřeme si nějaký obrázkový editor, který umí dělat animace, obrázky tam naskládáme a snažíme se přitom dodržet jejich pořadí (které je zapsáno v jejich názvu za podtržítkem).

fractal explorer - základy

Začneme tím, že klikneme na ikonku mandelbrotovy množiny vlevo nahoře. Otevře se nám podokno s fraktálem, na kterém budeme pracovat. Pracovat na něm budeme tak, že klikneme na ikonu s odmocninou a otevře se nám nové okno.
fractal explorer - základy image
V tomto okně si vybereme fraktál a budeme ho upravovat. Já jsem vybrala 42. funkci na záložce Sterlingware. Na náhledu vpravo dole si zazoomujeme na nějaké zajímavé místo a měníme funkce v sekci parameters a filtry, dokud nejsme s výsledkem spokojeni.
fractal explorer - základy image
Když spokojeni jsme, klikneme na tlačítko select a okno se zavře. Teď klikneme na ikonu s barvaa (vedle odmocniny) a vybereme barevný přechod.Tady je třeba si pohrát s nastavením.
fractal explorer - základy image
Když jsme hotovi, okno zavřeme. Můžeme kliknout na size v horní liště a nechat si fraktál zobrazit větší. File -> save image si obrázek uložíme. File -> save project si fraktál uložíme tak, abysme ho mohli později znovu otevřít a upravovat.
fractal explorer - základy image
fractal explorer - základy image
fractal explorer - základy image
fractal explorer - základy image
fractal explorer - základy image

Apophysis - renderování

Renderování je kompromis: chceme obraz velký a kvalitní, ale nechceme čekat dlouho. Chceme obraz vyhlazený, bez šumu a kostrbatých míst, ale chceme zachovat detaily. A někteří navíc nemáme dost RAMky.
Klikneme na ozubené kolečko nebo dáme Flame -> Render to Disk a objeví se okno s nastavením.
Tady máme pod nadpisem quality settings tři čísla, udávající kvalitu renderu. Nastavení je třeba přizpůsobit tomu, co zrovna renderujeme, ale tady je pár základů:
Density: Hustota bodů, nastavte na 4000, minimálně na 2000, na 1000 pro nižší kvalitu. Čím větší hustota, tím delší čas renderování.
Filter Radius: Poloměr rozmazanání, je třeba nastavit v závislosti na rozměrech obrázku a hodnotě Oversample (čím větší, tím větší) tak, aby vyhladil zuby, ale nerozmazal detaily. Používám 0.4 až 1.
Oversample: Jaké číslo dáme sem, tolikrát větší se obrázek vyreneruje a následně zmenší na požadovanou velikost, přičemž se vyhladí ve spolupráci s předchozím parametrem. Kolik dáme oversample, tolikrát na druhou více RAM budeme potřebovat. Naštěstí větší obrázky (na tisk) potřebují menší oversample. Používám 2 až 5.
Pro renderování můžeme použít i externí renderer. Apophysis umožňuje export do flam3 a Chaoticy. V tools -> settings v záložce Environment jsou pole pro flam3 a chaoticu, kam zadáme cestu k .exe souboru příslušného rendereru (např. C:\Program Files\chaotica\chaotica.exe). Ve složce s flam3 může být .exe souborů více, zadáme cestu k flam3-render.exe. Když potom chceme renderovat, dáme File -> export to flam3 nebo export to chaotica.
Flam3 a Chaotica jsou rychlejší než Apophysis, ale nepodporují všechny její pluginy. Flam3 navíc dělá to, že pokud je nějaké místo osypané body tak řídce, že by bylo zrnité, tak ho rozmaže, takže vznikne místo zrnitosti plynulý přechod (a protože to dělá jenom s řídkými místy, nerozostří se detaily). Během renderování Chaoticou si můžete kdykoliv zobrazit aktuální stav rendrovaného obrázku a v případě, že jste s ním spokojeni, renderování zastavit. Verze Chaoticy, která je zdarma, má omezenou velikost delší strany renderu na maximálně 1920 px.

Apophysis - ovládání

Krátce:
Klikněte na tlačítko fx (na obrázku zelené). Otevře se nové okno, tam hýbejte s trojúhelníky. Klikněte na tlačítko s barvičkama (druhé oranžové), tam změňte barvu. Pak klikněte na ozubené kolečko (modrozelená 7), otevře se další okno, pokud chcete obrázek co nejkvalitnější, nastavte density a oversample co nejvyšší, zmáčkněte start a čekejte až se to vyrendruje.

Dlouze:
Následující text je dlouhý, ale ne vyčerpávající.

Hlavní okno

Když otevřeme apophysis, máme jedno okno - to, které je v obrázku níže nalevo. Tohle okno má dvě části - popsala jsem je jako P1 a P2, v P1 se zobrazuje obsah souboru .flame, který byl otevřen a pokud žádný otevřen nebyl, je tam několik náhodných fraktálů. Jsou-li zobrazeny jejich náhledy nebo jen názvy, změníme tlačítky v červeném rámečku 1.
V P2 je potom zobrazen vybraný fraktál a to v takové kvalitě, jaká je nastavena v červeném boxu 2. Doporučuju během práce nastavit kvalitu nižší, abysme nemuseli dlouho čekat než se zobrazí, co jsme provedli. A předtím, než začneme renderovat, se na naši práci podívat v kvalitě nejvyšší, abysme odhalili nedostatky, které v nižší kvalitě nebyly vidět. U náhledů P4 lze taky nastavit kvalitu a to po kliknutí pravým tlačítkem.
Tedy toto "hlavní" okno slouží téměř jen ke zobrazování, všechna práce se pak odehrává v okně nazvaném transform editor, které otevřeme kliknutím na tačítko fx na obrázku zvýrazněné zeleně.
Tlačítko 3 v červeném rámečku slouží k zobrazení průhledného pozadí. Tlačítko 4 zobrazí řídící čáry v polovině, třetinách a zlatém řezu obrazu (užitečné, když chcete na tato místa umístit nějakou část fraktálu).
Tlačítko 5 v růžovém rámečku zobrazí editor skriptu, tlačítko 6 skript pustí.
Tlačítka v bílém ámečku slouží k pohybu na ploše P2.
Tlačítka v modrozeleném rámečku 7 zobrazí okno s nastavením renderování. První pro aktuální fraktál, druhé pro všechny.
Oranžově podtrženými tlačítky otevřeme okno s názvem adjustment, o kterém si povíme níže.
Apophysis - ovládání image

Transform editor

Na ploše P3 vidíme trojúhelníky, tyhle trojúhelníky reprezentují transformace. Do transformace krmíme body a lezou z ní body a tak vzniká fraktál. Tranformaci přiřadme variaci - předpis, podle kterého měníme souřadnice bodů. Souřadnice vrcholů trojúhelníků jsou koeficienty tohoto předpisu.
Takže tvoření spočívá hlavně v tom, že měníme trojúhelníky. Tlačítko tmavěmodrá 1 je něco jako začít nový dokument, kdy se nám zobrazí prázdná stránka. Tady se nam zobrazí jeden trojúhelník s defaultním nastavením - váha 0.5 a variace linear = 1. Tmavěmodrá 2 přidá další trojúhelník, 3 právě vybraný trojúhelník duplikuje a 4 ho smaže.
S trojúhelníky můžeme hýbat - můžeme je posouvat, otáčet a měnit jejich velikost. Abysme toto mohli dělat přímo myší, zaklikneme tlačítko světlemodré 1. Pak zaklikneme jedno z následujících tří tlačítek, která udávají, co se s trojúhelníkem stane, když ho chytíme myší a potáhneme. Pokud je zakliknuto tlačítko 2, trojúhelník se posune (toto nastavení doporučuji), 3 - trojúhelník bude rotovat a 4 - trojúhelník změní velikost.

Se zakliknutými tlačítky světlemodrá 1 a 2 bude ovládání trojúhelníků myší vypaat následovně:
Posunutí - Chytnout trojúhelník někde uvnitř a táhnout, chytnout vrchol O a táhnout.
Posunutí vrcholu - chytnout trojúhelník za jeho vrchol (X nebo Y) a táhnout.
Rotace trojúhelníku - chytnout trojúhelník za jednu z odvěsen a táhnout
Změna velikosti - chytnout trojúhelník za přeponu a táhnout.

Tlačítko PX ve žlutém rámečku umožní měnit takzvanou post transformaci. Každá transformace (trojúhelník) má k sobě post transformaci (taky trojúhelník), která je lineární tranformace použitá po této transformaci (úplně jednoduché). Mačkáním tlačítka PX měníte, s kterým trojúhelníkem zrovna pracujete. Dobrý příklad je vzít si jeden trojúhelník a nastavit mu blur = 1 (a linear =0). Vidíme kouli. S tímhle trojúhelníkem můžeme posouvat a šišatět, ale koule se nehne. Zapneme post transform, post transform trojúhelník zmenšíme a koule se zmenší, zšišatíme a koule se zšišatí.
Pak je tu FX ve žlutém rámečku - final transform. kliknutím se přidá bílý trojúhelník představující tranformaci aplikovanou na celý fraktál (ne pouze lineární, jak tomu bylo u PX, ale můžeme si vybrat z variations). Hodí se k finálním úpravám, můžeme tím fraktál zkřivit, uzavřít do štverce nebo koule, změnit poměr stran a podobně. Zbavíme se jí smazáním bílého trojúhelníku.

V ploše P3 můžeme zoomovat pomocí kolečka myši a posouvat kliknutím a tažením pravého tlačítka.

Oblast P5 - zelená

Tak jsme si ukázali, co můžeme s trojúhelníky dělat myší. Teď si řekneme, co jim můžeme nastavovat v oblasti P5.
Váha transformace (weight) udává, jak moc daná transformace ovlivňuje fraktál. Váhy jsou relativní, když má jedna váhu deset a druhá sto, je totéž, jako by měla jedna váhu dvě a druhá dvacet (druhá je prostě desetkrát "vážnější" než první).

Záložka triangle: Tady můžeme trojúhelníky posouvat, točit, zvětšovat, nebo přímo nastavit souřadnice jejich vrcholů. vhodné, když ho chcete mít přesně někde, nebo přesně o něco dál.
Záložka variations: Tady nastavujeme právě ty dříve zmíněné předpisy, podle kterých se pody transformují. Do sloupečku value můžeme napsat hodnutu, nebo můžeme dvojklikem měnit mezi hodnotami (obvykle 0 a 1), nebo kliknutím a tažením levého tlačítka myši ve sloupci Variation měníme hodnotu.
Některé variace mají ještě i proměnné, ty nastavujeme v záložce variables.
Záložka colors: Jak lze uhodnout, slouží k nastavení barev. Posunutím slideru udáme, o kolik tato transformace změní barvu transformací sebou vytvořených. Color speed slouží k rozsprostření gradientu po fraktálu, nabývá hodnot od -1 do 1, pro transformace s vyšší váhou je vhodné nastavit vyšší hodnoty.
Pro automatické rozprostření barev dejte v hlavním okně Flame -> calculate color values

Klávesové zkratky

V okně transform editor můžete zacházet s trojúhelníky klávesovými zkratkami:
Posunutí: šipkami posouváte trojúhelník o množství jednotek zrovna nastavené v záložce triangle v oblasti P5. Přidržením Ctrl budete posouvat o jednotku desetkrát menší, s shiftem o jednotku desetkrát větší.
Rotace: Page Up a Page Down rotují s trojúhelníkem o zrovna nastavený úhel, s přidržením Ctrl o jeho šestinu, s přidržením Shiftu o jeho šestinásobek.
Změna velikosti: klávesy Home a End zvětšují azmenšují trojúhelník nastaveno krát, s přidržením Ctrl o polovinu méně, s přidržením Shift 1,5 krát tolik.
Insert přidá trojúhelník, delete odstraní.
Mezerník mění pivota z vrcholu O vybraného trojúhelníku na počátek soustavy a zpět. pivot je bod (mimo jiné), kolem kterého se trojúhelník otáčí.
Apophysis - ovládání image

Adjustment + oblast P6 - oranžová

V tomto okně fraktál neměníme, jen ho - podle názvu okna - přizpůsobujeme.
V záložce camera můžeme obraz posunovat, zoomovat otáčet.
Při zoomu pozor, tento zoom při použití přizpůsobí kvalitu tak, aby nově zobrazená část, byla zobrazena stejně kvalitně, jako ta předchozí. Mezi zoomem a kvalitou je závislost exponenciální, tedy při zazoomování se po přizpůsobení kvality exponenciálně zvýší čas potřebný k renderování, při odzoomování zase sníží. Oproti tomu přibližování a oddalování v hlavním okně (na obrázku nahoře v bílém obdélníku) kvalitu neupravuje, nedochází tak k prodloužení renderovacího času, ale dochází ke ztrátě kvality. Toto můžeme upravit v options na záložce display.
V záložce rendering nastavíme, jak budou vypadat barvy. Gamma je něco jako kontrast. Vyšší kontrast dělá fraktály lesklejší, ale mají i víc šumu. Brightness je světlost, je třeba ji držet dost nízkou, aby nevznikala bílá "přepálená" místa. Vibrancy je živost barev.
Pak tady můžeme nastavit barvu pozadí, ale pokud renderujeme v png a máme v options -> general png transparency enabled, stejně se nám pozadí vyrenderuje průhledné.
V záložce gradient nastavíme barevný přechod - vybereme a potom posuneme tak, jak se nám líbí.
V záložce Image Size nastavíme velikost obrázku zobrazujícího se v hlavním okně. Toto nemusí být nutně velikost renderu, ta se nastavuje jinde. Zaškrtneme-li resize main window, hlavní okno změní velikost podle velikosti obrázku.
Apophysis - ovládání image